திருப்பாவை

மார்கழித் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர் வேற் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏர் Continue reading

விருந்தாவனத்துக் கண்ணனைக் கண்டமை

ஆண்டாள் – நாச்சியார் திருமொழி ********************* பட்டி மேய்ந்து ஓர் காரேறு பலதேவற்கு ஓர் கீழ்க்-கன்றாய் இட்டீறு இட்டு விளையாடி இங்கே போதக் கண்டீரே? இட்டமான பசுக்களை Continue reading