திருநெடுந்தாண்டகம்

திருமங்கை ஆழ்வார் – பெரிய திருமொழி ******************** யதோத்தகாரி பெருமாள், சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் [ காஞ்சிபுரம், மாவட்டம் திருவெக்கா] **************************************** 2063 கல் எடுத்துக் Continue reading

பெரிய திருமந்திரத்தின் மகிமை

திருமங்கை ஆழ்வார் – பெரிய திருமொழி நீலமேகப்பெருமாள் ( மாமணி ) ********************952 எம்பிரான் எந்தை என்னுடைச் சுற்றம் எனக்கு அரசு என்னுடை வாழ்நாள் அம்பினால் அரக்கர் வெருக்கொள நெருக்கி அவர் உயிர் செகுத்த Continue reading

திருமங்கையாழ்வார் வாழி திருநாமம்

கலந்த கார்த்திகையில் கார்த்திகை வந்தோன் வாழியே காசினியில் குறையலூர்க் காவலோன் வாழியே நலந்திகழ் ஆயிரத்துஎண்பத்துநாலு உரைத்தான் வாழியே நாலைந்தும் ஆறுஐந்தும் நமக்கு உரைத்தான் வாழியே இலங்கு எழுகூற்றிருக்கை Continue reading

பெரிய திருமொழி- திருவரங்கம்

உந்திமேல் நான்முகனைப் படைத்தான் உலகு உண்டவன் எந்தை பெம்மான் இமையோர்கள் தாதைக்கு இடம் என்பரால்- சந்தினோடு மணியும் கொழிக்கும் புனல் காவிரி அந்திபோலும் நிறத்து ஆர் வயல் Continue reading