காட்கரையப்பன் [ வாமனர் ]

நம்மாழ்வார் – திருவாய் மொழி ********************* ஆழ்வார் எம்பெருமானது சீரைத் துயரத்துடன் கூறுதல் (திருக்காட்கரை) ; கேரளா எர்ணாகுளம் காட்கரையப்பன் (வாமனர்) திருக்கோயில் ****************************************** உருகுமால் நெஞ்சம் Continue reading

திருநாவாய் முகுந்தன்

நம்மாழ்வார் – திருவாய் மொழி ******************** தூதர் மீளுமளவும் தனிமை பொறாத தலைவி தலைவன் நகரான திருநாவாய் செல்ல நினைத்தல் திருநாவாய் முகுந்தன் (நாராயணன்) பெருமாளின் 108 Continue reading

அற்புதநாராயணன் [ அம்ருத நாராயணன் ]

நம்மாழ்வார் – திருவாய் மொழி ******************** ஆழ்வாரது துன்பத்தைத் தீர்க்கும் பொருட்டு திருமால் திருக்கடித்தானத்தில் இருந்தமை கூறல் திருக்கடித்தானம்-அற்புதநாராயணன்[அம்ருத நாராயணன்] **************************************** எல்லியும் காலையும் தன்னை நினைந்து Continue reading