திருப்பல்லாண்டு

முதல் ஆயிரம்; பெரியாழ்வார் – **************************** பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திண்தோள் மணிவண்ணா! உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடும் நின்னொடும் பிரிவு Continue reading

அனுமன் சீதைக்குக் கூறிய அடையாளம்

பெரியாழ்வார் திருமொழி – ******************** நெறிந்த கருங்குழல் மடவாய் நின் அடியேன் விண்ணப்பம் செறிந்த மணி முடிச் சனகன் சிலை இறுத்து நினைக் கொணர்ந்தது அறிந்து அரசு Continue reading

திருமாலின் நாமம் இடுதல்

பெரியாழ்வார் திருமொழி – ********************* காசும்கறை உடைக்கூறைக்கும் அங்குஓர் கற்றைக்கும் ஆசையினால் அங்கு அவத்தப் பேர் இடும் ஆதர்காள் கேசவன் பேர் இட்டு நீங்கள் தேனித்து இருமினோ Continue reading

திருவரங்கம்

பெரியாழ்வார் திருமொழி – ********************* மாதவத்தோன் புத்திரன் போய் மறிகடல்வாய் மாண்டானை ஓதுவித்த தக்கணையா உருவுருவே கொடுத்தான் ஊர் தோதவத்தித் தூய் மறையோர் துறைபடியத் துளும்பி எங்கும் Continue reading

அடிமைப்பட்டுத் தாம் பெற்ற நன்மைகளை நினைத்துக் களித்தல்

பெரியாழ்வார் திருமொழி – ********************* சென்னி ஓங்கு தண் திருவேங்கடம் உடையாய் உலகு தன்னை வாழ நின்ற நம்பீ தாமோதரா சதிரா என்னையும் என் உடைமையையும் உன் Continue reading

கண்ணன் பாலக் கிரீடை

பெரியாழ்வார் திருமொழி ********************* வெண்ணெய் விழுங்கி வெறுங் கலத்தை வெற்பிடை இட்டு அதன் ஓசை கேட்கும் கண்ணபிரான் கற்ற கல்வி தன்னைக் காக்ககில்லோம் உன்மகனைக் காவாய் புண்ணிற் Continue reading