கண்ணன் மீது கன்னியர் காமுறல்

பெரியாழ்வார் திருமொழி- ********************** தழைகளும் தொங்கலும் ததும்பி எங்கும் தண்ணுமை எக்கம் மத்தளி தாழ்பீலி குழல்களும் கீதமும் ஆகி எங்கும் கோவிந்தன் வருகின்ற கூட்டம் கண்டு மழைகொலோ Continue reading

திருமாலைக் கண்ட சுவடு உரைத்தல்

பெரியாழ்வார் திருமொழி கதிர் ஆயிரம் இரவி கலந்து எறித்தால் ஒத்த நீள்முடியன் எதிர் இல் பெருமை இராமனை இருக்கும் இடம் நாடுதிரேல் அதிரும் கழற் பொரு தோள் Continue reading

கண்ணன்திருவவதாரம்

பெரியாழ்வார் திருமொழி வண்ண மாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர்க் கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிடக் கண்ணன் முற்றம் கலந்து அளறு ஆயிற்றே ஓடுவார் Continue reading

எம்பிரான் அம்புலிப் பருவம்

பெரியாழ்வார் திருமொழி – தன்முகத்துச் சுட்டி தூங்கத் தூங்கத்தவழ்ந்து போய்ப் பொன்முகக் கிண்கிணி ஆர்ப்பப் புழுதி அளைகின்றான் என்மகன் கோவிந்தன் கூத்தினை இளமா மதீ நின்முகம் கண்ணுள Continue reading