சைவம் – சமயமும் தத்துவமும்

சைவ சித்தாந்தம் : வேத, சிவ ஆகமங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப் பெற்ற நால்வகைச் சமயக் கொள்கைகளுக்கும் மேலாகச் சித்தாந்தம் என்ற கொள்கை தனித்து நின்றது. சித்தாந்தம் என்ற சொல்லுக்குப் Continue reading

சைவத்திருமுறைகளின் பட்டியல்

  முதலாம் திருமுறை – திருஞானசம்பந்தர் (தேவாரம்) இரண்டாம் திருமுறை – திருஞானசம்பந்தர் (தேவாரம்) மூன்றாம் திருமுறை – திருஞானசம்பந்தர் (தேவாரம்) நான்காம் திருமுறை – திருநாவுக்கரசர் Continue reading

ஓம்

ஓங்காரம்(பிரணவம்)  எழுத்துகள் பிறப்பதற்கு மூலம் ஒலி. அந்த ஒலியே பிரவணம். வாயைத் திறந்து உள்ளிருக்கும் மூச்சுக் காற்றை வெளியிடும்போது ‘ஓ’ என்ற உருவமற்ற ஒலி பிறக்கின்றது. அவ்வொலியின் கடைசியில் Continue reading

சிவராத்திரி சிறப்பு-வாரியார் சுவாமிகள்

மார்ச் 7 சிவராத்திரி இருக்கும் இடத்திலிருந்து பங்குகொள்வீர்   சிவம் வேறு; அறிவு வேறு அன்று. அறிவே மெய்ப்பொருள். மற்ற எல்லாம் பொய்ப் பொருள்கள்தான். பொய் என்பதற்கு நிலையில்லாதது Continue reading